مرکز باران از مراکز تحت پوشش بهزیستی در سال 1388 فعالیت خود را در منطقه برخوار شهر دولت آباد آغاز نمود، هدف از تاسیس مرکز کمک به افراد و خانواده هایی بود که از بیماری اعصاب و روان رنج میبردند. اکثر افرادی که در این مرکز تحت پوشش قرار دارند سرپرست خانوار می باشند که همین امر کار مرکز را در امر کمک رسانی خطیرتر می نماید زیرا با طیف گسترده ای از افراد و کودکان آنها با مشکلات و معضلات متفاوت، لذا این مرکز جهت کمک رسانی بهتر از افراد متعهد و باتجربه در زمینه های مختلف جهت امر خدمت رسانی به این عزیزان کمک گرفته است که نام و تخصص هر یک از این عزیزان به اختصار به استحضار میرسانیم:

1- آقای سید امیررضا طاووسی: کارشناسی برق (مدیریت)

2 – خانم زهرا حقیقی پوده: کارشناس ارشد روانشناس بالینی (مسئول فنی)

3 – خانم مریم رضی: کارشناس علوم تربیتی (مددکار)

4 – خانم شریعتی: کارشناس روانشناسی (روانشناس)

5 – دکتر سید ذبیح الله عابدی: روانپزشک

6 – دکتر محمد حیدری: پزشک عمومی

7 – خانم مولود طباطبائی: پرستار

8 – مریم طباطبائی: هنردرمانگر

9 – خانم محبوبه لقایی زاده: مربی چرم

10 – آقای مصطفی جعفری: کاردرمانگر

11 – آقای محمد حسین جوادی: موسیقی درمانگر